PERANGKAT DESA

KASI PEMBANGUNANKAUR KEUANGANKASI KESRAKAUR ADM & UMUMSTAF KAUR KEUANGANSTAF KASI PEMBANGUNAN

NAMA  : LILIK SUMARNO

DESA     : BABALAN

KECAMATAN : GABUS

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN BABALAN

SMP : SMPN MARGOREJO

SMA : SMA NASIONAL

 

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : SUKIRMAN

DESA     : BABALAN

KECAMATAN : GABUS

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN BABALAN

SMP : SMP GABUS

SMA : SMEA NASIONAL

 

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : JAMBARI

DESA     : BABALAN

KECAMATAN :GABUS

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN BABALAN

SMP : MTs. TAWANGREJO

SMA : MAN PATI

 

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : SARJIMIN

DESA     : BABALAN

KECAMATAN :GABUS

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN BABALAN

SMP : SMPN 1 PATI

SMA : SMA-1 PGRI PATI

 

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : NYAMI

DESA     : BABALAN

KECAMATAN : GABUS

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN BABALAN

SMP : SMPN 1 PATI

SMA : SGO N PATI

 

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : SARNO

DESA     : BABALAN

KECAMATAN : GABUS

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN BABALAN

SMP : SMPP

 

MOTT0
NIHIL “